The Uncertainty Principle

Issue One
"Women"

The article is all about respecting and valuing woman in our society.
Aglu M. Cayetano – ESL Teacher

Iba Ka Babae

Bilang pagbibigay halaga sa nakaraan, ang buhay ng mga babae sa lipunan noon ay hindi kailan ma’y nangingibabaw sa buhay ng mga lalake. Noong unang panahon sa bansang Pilipinas, ang mga babae ay tanging taong bahay lamang. Sila ang mga taong nagpapalakad ng buhay sa bahay. Hindi sila maaaring magtrabaho sa labas ng bahay dahil sa kanilang pisikal na kakayanan at sa kanilang halaga sa kanilang mga anak. Tanging ang mga lalake lamang ang siyang maaaring magtrabaho o magsusumikap upang maitawid ang kanilang pamilya sa banta ng gutom at kahirapan.

Sa panahon ngayon, ay hayagang makikita sa bansang Pilipinas na ang mga babae ay hindi lamang taong bahay kundi maaari din maging taong opisina at maging lider sa isang organisasyon. Ang mga babae ngayon ay hindi lamang mga empleyado sa opisina kundi kahit anong larangan ng kasikatan ay pinasok na rin upang maipakita ang kanilang talino’t galing at nang maiwagayway ang bandila ng kababaehan.

Dating pangulong Corazon C. Aquino at ang kasalukoyang pangulo ng bansa Gng.Gloria M. Arroyo ay ang mga babaeng naging pangulo ng bansa. Taas noo nilang ipinakita sa mundo ang kakayanan ng mga babae na maging ina hindi lamang sa pamilya kundi sa buong bansa. Higit pa riyan ay hindi lamang naging ordinaryong pangulo ng bansa dahil mayron din silang mga pinanghahawakang posisyon sa kontenete ng Asia o sa isang pandaigdigang organisasyon.

Ano nga ba ang halaga ng babae? Batay sa aking malalim na pagninilay ay aking nabatid na ang mga babae ay siyang pinaka importanting tao sa mundo. Bawat dagdag ng papulasyon ay isinisilang ng mga babae. Sila ang pinanggagalingan ng bawat hininga ng bawat tao sa mundo. Ang mga babae ay siyang may pinaka sensitibong uri ng buhay kaya dapat sila’y ingatan ng maayos. Ang mga babae ay respituhin at tratuhin ng pantay-pantay sa loob at labas ng lipunan. Bawat tao sa mundo ay may kanya kanyang responsibilidad sa lipunan ngunit ang mga babae ay siyang may pinaka sensitibong papel na ginagampanan hindi lamang sa loob ng opisina ngunit higit sa lahat sa pamilya. Ayon sa aking agam-agam, kadalasan ng mga babae ay siyang madaling makinig sa ano mang problema sa lipunan dahil sa kanilang maka emosyonal na bahagi ng buhay. Ang buhay ng mga babae ay parang isang salamin, magaling mag bigay-galang pag sila’y iyong iginalang.

Ang mga babae tulad ng mga ina ay napakahalaga sa lipunan dahil sila ang siyang humuhubog sa mga taong naiiwan sa bahay. Humuhubog sa mga mosmos na bukas makalawa ay makikisalamuha sa magpagbiro at magplinlang na lipunan. Tulad ng aking ina, siya ang nagsusumikap na ako’y turuan hindi lamang sa larangan ng kaalaman sa paaralan ngunit higit sa lahat sa bawat asal na aking dinadala sa aking pagkatao. AKO ITO dahil sa babae sa aking buhay, ang aking ina.

Sa kabuuan, bawat babae sa lipunan ay dapat bigyang halaga dahil sa kanilang taglay na kagalingan hindi lamang sa pagdadalang tao kundi sa paghubog ng pagkatao ng isang ganap na tao. Sila ang tumatayong sandigan lalong lalo na sa emosyonal na bahagi ng buhay ng bawat nilalang. Bawa respetong inilaan sa bawat babae ay may kapalit na dalawa o higit pa nito mula sa kanila. Mabuhay kayong mga babae sa piling ng mga mababait na lalake.